Hospicjum w Wejherowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

O nas

Jeste?my  organizacj? po?ytku publicznego, dzi?ki czemu mo?na odprowadzi? 1 % podatku na rzecz naszego hospicjum

KRS 0000025906

Stowarzyszenie Przyjaci? Chorych HOSPICJUM p.w. ?w. Judy Tadeusza


Hospicjum p.w.?w. Judy Tadeusza w Wejherowie zajmuje si? opiek? nad osobami w terminalnym okresie choroby.

Opieka ta sprawowana jest BEZP?ATNIE w domu pacjenta.

Zg?aszaj?c chorego do opieki hospicyjnej nale?y przedstawi?:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • dokumentacje medyczn? z ktrej wynika, ?e leczenie przyczynowe zosta?o zako?czone


Hospicjum dysponuje rwnie? sprz?tem medycznym, w postaci koncentratorw tlenu, ssakw, inhalatorw, materacy przeciwodle?ynowych itp.


Wszelkie informacje mo?na uzyska? w Biurze Hospicjum, b?d? pod numerem telefonu 58 672 20 42


 

Reklama
GotLink.pl